Child & Family Foundation

Onderwijs. Kansen. Toekomst.

De Lyoness Child & Family Foundation (CFF) is opgericht in mei 2008 in Zwitzerland als non-profit stichting. Als onafhankelijke, charitatieve organisatie ondersteunen en helpen we kinderen, adolescenten en families wereldwijd op het gebied van educaties en persoonlijk ontwikkeling.

Wat doen we
De Lyoness Child & Family Foundation support educatie in de breedste zin van het woord, door het opzetten van scholen in sociaal en economisch zwakke delen van de wereld. De CFF staat op voor de rechten van kinderen en families en wil creëren dat iedereen toegang heeft tot educatieve voorzieningen.  Het doel van de organisatie is om, samen met haar staf en leden, ervoor te zorgen dat mensen zichzelf kunnen onderhouden.

De Lyoness Child & Family Foundation stelt ook materialen en financiële assistentie beschikbaar in rampgebieden en voor projecten die mensen helpen hun basisbehoeften van het bestaan veilig te stellen.

De Lyoness CFF ziet het als haar taak om een brug te slaan tussen preventie activiteiten en het creëren van duurzaamheid in de ondersteuning van de vooruitgang van het onderwijs.

Waar we voor staan
De richtlijn, die de foundation begeleidt en definieert, luidt: “Onderwijs. Kansen. Toekomst.” De Lyoness CFF is betrokken bij het creëren van betere toekomstperspectieven voor mensen met verschillen culturele en etnische achtergronden.

CFF is ervan overtuigd dat een gebrek aan onderwijs doormiddel van sociale solidariteit overwonnen kan worden. De basis voor ons werk is gebaseerd op het VN- Verdrag van 1989 Convention on the Rights of the Child. Iedereen moet toegang tot onderwijs hebben.

Waar we ons op richten
· Het creëren van perspectieven en het verbeteren van de kwaliteit van leven door het ondersteunen van onderwijs
· Het verhogen van kansen in het leven voor mensen in nood door het creëren van toegang tot onderwijs
· Het beveiligen van de basisbehoeften en het ondersteunen van de vorming van een succesvolle toekomst
· Het bevorderen van interculturele en internationale dialogen
· Het bevorderen van solidariteit en een community spirit

Ons doel is om de nadelen en moeilijkheden te overwinnen door middel van betrouwbaarheid, toewijding en professionaliteit. We zijn ervan overtuigd dat duurzame hulp het best gerealiseerd kan worden door samen te werken.

Back to top